Quan trắc mực nước(cm):Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      25/04/2019
TG GT 7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h
1Trạm TV Vĩnh HưngH05:10193
2Trạm TV Tân HưngH05:1060
3Trạm TV Đức HuệH05:10-21
4Trạm TV Đức HòaH05:1022
5Cống Đôi MaH05:10-39
6Cống Bến TrễH05:10-15
7Cống Tầm VuH05:10-30
8Cống Sông CuiH05:08-85
9Cống Trị YênH05:10-72

Quan trắc mực nước Đức Hoà(cm):

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      25/04/2019
TG GT 7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h
1Kênh N3 đầu KênhTL05:08352
2Cống N3 K5+300TL19:480
3Cống N3 K7+829TL19:480
4Cống N3 tràn V2 k11+086TL19:480
5Cống N3-10 k12+868TL05:08209
6Cống N3-10-3 K1+267TL19:420
7Cống N2 TL825 K3+400TL20:08457
8Cống BaSa N2 K8+000TL05:08242
9Cống N2 K11+242TL05:08240
10Cống N2 K14+247TL19:420

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
26/04/2019
      25/04/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
7h6h5h4h3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h
1VP Công Ty0