Quan trắc mực nước(cm):Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      22/02/2019
TG GT 2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h
1Trạm TV Vĩnh HưngH02:32999594939395979910110310310210097
2Trạm TV Tân HưngH02:328886837973676466697479848689
3Trạm TV Đức HuệH02:32273342557994938780673651224
4Trạm TV Đức HòaH02:323943517097112112102927147202232
5Cống Đôi MaH02:3242-25-53-37-1027741211501511319950-97
6Cống Bến TrễH02:32699-60-49-22126011215617015612072-48
7Cống Tầm VuH02:3240-28-39-2011469314316916914511552-91
8Cống Sông CuiH02:327-60-105-89-61-271973110118986313-136
9Cống Trị YênH02:3212-36-120-126-90-4475993106945617-91

Quan trắc mực nước Đức Hoà(cm):

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      22/02/2019
TG GT 2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h
1Kênh N3 đầu KênhTL02:08492492492493493493492492491491490491490490
2Cống N3 K5+300TL--
3Cống N3 K7+829TL10:14326
4Cống N3 tràn V2 k11+086TL--
5Cống N3-10 k12+868TL02:08257257256253250245241241243247254258258257
6Cống N3-10-3 K1+267TL02:08156156152148144142142141139137136137
7Cống N2 TL825 K3+400TL02:08386386386387387386386386386387389622623623
8Cống BaSa N2 K8+000TL00:08286286286285285286290293295295296298
9Cống N2 K11+242TL02:08251251251252252253254255255255255256255255
10Cống N2 K14+247TL--

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
23/02/2019
      22/02/2019
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
3h2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h
1VP Công Ty0--