Quan trắc mực nước(cm):Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1Trạm TV Vĩnh HưngH13:044747475052525250
2Trạm TV Tân HưngH13:04565654515150507072
3Trạm TV Đức HuệH13:0427274260625956-23-10
4Trạm TV Đức HòaH13:04444450891009184-19
5Cống Đôi MaH13:04393916-286981-95-134
6Cống Bến TrễH13:0461613415326380-43-119
7Cống Tầm VuH13:04515135325589113-85-128
8Cống Sông CuiH13:0444-17-32-132046-108-193
9Cống Trị YênH13:0444-21-47-38-332-89-184

Quan trắc mực nước Đức Hoà(cm):

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1Kênh N3 đầu KênhTL13:04461461459459459460460
2Cống N3 K5+300TL19:480
3Cống N3 K7+829TL19:480
4Cống N3 tràn V2 k11+086TL19:480
5Cống N3-10 k12+868TL13:04256256246249258269264
6Cống N3-10-3 K1+267TL19:420
7Cống N2 TL825 K3+400TL20:08457
8Cống BaSa N2 K8+000TL13:04234234234234234234234
9Cống N2 K11+242TL19:06261
10Cống N2 K14+247TL19:420

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
20/06/2019
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1VP Công Ty0---