Quan trắc mực nước(cm):Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
1Trạm TV Vĩnh HưngH06:5692
2Trạm TV Tân HưngH06:5689
3Trạm TV Đức HuệH06:5628
4Trạm TV Đức HòaH06:3882
5Cống Đôi MaH06:567
6Cống Bến TrễH06:5615
7Cống Tầm VuH06:5626
8Cống Sông CuiH06:56-37
9Cống Trị YênH06:56-47

Quan trắc mực nước Đức Hoà(cm):

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
20/09/2020
      19/09/2020
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h13h12h11h
1VP Công Ty0--0.211.59.40.361