Quan trắc mực nước(cm):Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1Trạm TV Vĩnh HưngH13:31248250251256260264265265266264263262260260
2Trạm TV Tân HưngH13:254949484848515862687376798079
3Trạm TV Đức HuệH13:31707070696051354-11-47172838
4Trạm TV Đức HòaH13:3191918769533211293443546274
5Cống Đôi MaH13:3151577194109109967346-19-95-105-90-68
6Cống Bến TrễH13:3153577194118123111916415-72-117-107-87
7Cống Tầm VuH13:316674871131281301188965-2-81-89-76-54
8Cống Sông CuiH13:314521506974634012-42-122-160-153-127
9Cống Trị YênH13:30-6-61135566560403-43-106-155-206-189

Quan trắc mực nước Đức Hoà(cm):

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1Kênh N3 đầu KênhTL19:01341
2Cống N3 K5+300TL--
3Cống N3 K7+829TL10:14326
4Cống N3 tràn V2 k11+086TL--
5Cống N3-10 k12+868TL00:01208
6Cống N3-10-3 K1+267TL08:11178
7Cống N2 TL825 K3+400TL16:01295
8Cống BaSa N2 K8+000TL00:01287
9Cống N2 K11+242TL00:01248
10Cống N2 K14+247TL--

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
26/04/2019
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h1h
1VP Công Ty0---