Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 8h7h6h5h4h3h2h MAXMIN
1Trạm TV Vĩnh HưngH08:2110810910810910810510310010997
2Trạm TV Tân HưngH08:21118118116116118119120120121113
3Trạm TV Đức HuệH08:1810910911010710186727211171
4Trạm TV Đức HòaH08:18135136139137129114999413994
5Cống Đôi MaH08:2122389512713713512510313822
6Cống Bến TrễH08:2112298212414414813912014812
7Cống Tầm VuH08:21546711314515615314211815754
8Cống Sông CuiH08:21-24-841819699886899-24
9Cống Trị YênH-:-

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>

TT Trạm đo Lượng mưa (mm):
11/12/2018
     
Tổng
cộng
Đêm
19h-7h
Ngày
7h-19h
9h8h7h6h5h4h3h
1VP Công Ty21.3-21.312.88.5